Banner AardgasVrijeScholen33.jpg

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

In de komende periode wordt duidelijk welke 10 gemeenten op extra steun vanuit de Rijksoverheid mogen rekenen. Eerder maakte de Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) al bekend welke 27 gemeenten een Rijksbijdrage ontvangen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Naast het aardgasvrij en fris maken van bestaande schoolgebouwen starten Platform 31 en Ruimte-OK ook een ondersteuningsprogramma. De bedoeling van dit programma is om kennis en ervaring bij de toegewezen projecten actief in te zetten en tegelijkertijd breed inzetbaar te laten zijn voor alle gemeenten in Nederland. Het ondersteuningsprogramma helpt gemeenten bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar een aardgasvrije omgeving te versnellen.

Medio oktober stelt een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de PO-Raad, een selectieadvies op uit de ingediende projectvoorstellen. Uiteindelijk zal de Minister van BZK bepalen welke projecten een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.

Lees ook het eerder verschenen persbericht over de 27 gemeenten die deelnemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken.

Innovatieprogramma 'Aardgasvrije en Frisse Scholen'

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Door een financiële stimulering van €350.000 voor het renovatieproces van 10 schoolgebouwen worden  schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten en basisscholen op pilotprojecten voor te dragen die zorgen voor meer kennis over renovaties met ambities op het gebied van een aardgasvrije energievoorziening en het verbeteren van het binnenklimaat. Lees het volledige persbericht van het ministerie van BZK hier! 

Meer informatie over wat het innovatieprogramma beoogt en naar welke pilots we zoeken kunt u lezen in de uitgebreidere oproep.

Lees hier de oproep

Waarom deze oproep?
In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en andere betrokken partijen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan’, tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

 

Kennissessie 

Op woensdag 12 september vond er op OBS 't Startblok te Achterveld een kennissessie plaats over het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

De kennis van deze sessie delen we graag met u:

 

Helpdesk

Heeft u vragen over dit programma of hulp nodig met uw aanvraag? Laat het ons dan weten via:

085 -13 03 682 (maandag - donderdag)
info@aardgasvrijescholen.nl

 

Bekijk hier de de meestgestelde vragen en antwoorden

Over ons

Het programma sluit aan op de bredere opgave rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Om continuïteit te borgen zijn de kennisorganisaties Platform31 en Ruimte–OK belast met de uitvoering van dit innovatieprogramma. 

logo's platform en ruimte-ok.png

Vraag hier het aanmeldformulier aan!

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt het aanmeldformulier per mail.