Banner AardgasVrijeScholen33.jpg

Kennisdag 2019 'Grip op Kwaliteit'

Op dinsdag 16 april wordt de 6e editie van de landelijke Kennisdag 'Grip op Kwaliteit' georganiseerd. De Kennisdag is relevant voor het onderwijs, de kinderopvang en voor gemeenten. Op deze dag staat het delen van kennis, opdoen van inspiratie en het leren van elkaar centraal. 

Dit jaar heeft het programma een speciale route met programma-items over het realiseren van aardgasvrije en frisse scholen. 

Bekijk hier het AardgasVrijeScholen programma


Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij 

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken.  Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat maakte minister Ollongren zojuist bekend tijdens haar bezoek aan basisschool de Kameleon in de Haarlemmermeer.  Lees het volledige persbericht van ministerie van BZK 

Praktijkervaringen

De praktijkvoorbeelden-database op de Green Deal Scholen website wordt aangevuld met praktijkervaringen vanuit dit programma. Wilt u leren van andere scholen? Bekijk dan onderstaande voorbeelden:

 

Helpdesk

Heeft u vragen over dit programma of over het realiseren van Aardgasvrije en Frisse basisscholen? Laat het ons dan weten via:

085 -13 03 682 (maandag - donderdag)
info@aardgasvrijescholen.nl


Over ons

Het programma sluit aan op de bredere opgave rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Om continuïteit te borgen zijn de kennisorganisaties Platform31 en Ruimte–OK belast met de uitvoering van dit innovatieprogramma. 

logo's platform en ruimte-ok.png

Innovatieprogramma 'Aardgasvrije en Frisse Scholen'

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Door een financiële stimulering van €350.000 voor het renovatieproces van 10 schoolgebouwen worden  schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten en basisscholen op pilotprojecten voor te dragen die zorgen voor meer kennis over renovaties met ambities op het gebied van een aardgasvrije energievoorziening en het verbeteren van het binnenklimaat. Lees het volledige persbericht van het ministerie van BZK hier! 

Meer informatie over wat het innovatieprogramma beoogt en naar welke pilots we zoeken kunt u lezen in de uitgebreidere oproep.

Lees hier de oproep

Waarom deze oproep?
In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en andere betrokken partijen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan’, tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

 

Vraag hier het aanmeldformulier aan!

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt het aanmeldformulier per mail.