Banner AardgasVrijeScholen33.jpg

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Door een financiële stimulering van €350.000 voor het renovatieproces van 10 schoolgebouwen worden  schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten en basisscholen op pilotprojecten voor te dragen die zorgen voor meer kennis over renovaties met ambities op het gebied van een aardgasvrije energievoorziening en het verbeteren van het binnenklimaat. Lees het volledige persbericht van het ministerie van BZK hier! 

Meer informatie over wat het innovatieprogramma beoogt en naar welke pilots we zoeken kunt u lezen in de uitgebreidere oproep.

Lees hier de oproep

Waarom deze oproep?
In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en andere betrokken partijen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan’, tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

Deelname als pilot?
Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten zich samen met schoolbesturen aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de VNG en PO-Raad adviseert minister Ollongren welke pilots hier het beste voor in aanmerking komen. In totaal is 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de 10 pilots. Dat is 350.000 euro per schoolgebouw. Heeft u interesse om uw project aan te melden? Vraag de aanmeldfomulieren aan middels onderstaand formulier en u ontvangt de aanmeldformulieren per mail. 

Vraag uw aanmeldfomulier aan 

Kennissessie 

Op woensdag 12 september vindt er van 14.00 tot 16.30 uur op OBS 't Startblok te Achterveld een gratis kennissessie plaats over het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

Tijdens deze kennissessie krijgt u de laatste informatie over het Innovatieprogramma. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over de aanvraag of een (gedeeltelijk) ingevulde aanvraag voor te leggen voor feedback. Daarnaast zal het schoolbestuur Voila hun eerste leerervaringen delen.

 Aanmelden 

Helpdesk

Heeft u vragen over dit programma of hulp nodig met uw aanvraag? Laat het ons dan weten via:

085 -13 03 682 (maandag - donderdag)
info@aardgasvrijescholen.nl

Binnenkort verschijnt op deze site de mogelijkheid om uw project aan te melden. Ook bundelen we hier graag de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u en organiseren we nog meer activiteiten om u van de juiste informatie te voorzien. Als u bericht wil ontvangen over een update van deze site, laat dan hier uw gegevens achter.

Over ons

Het programma sluit aan op de bredere opgave rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Om continuïteit te borgen zijn de kennisorganisaties Platform31 en Ruimte–OK belast met de uitvoering van dit innovatieprogramma. 

logo's platform en ruimte-ok.png

Vraag hier het aanmeldformulier aan!

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt het aanmeldformulier per mail.