Banner AardgasVrijeScholen33.jpg

Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij 

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken.  Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat maakte minister Ollongren zojuist bekend tijdens haar bezoek aan basisschool de Kameleon in de Haarlemmermeer. 

Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Er zijn veel goede aanvragen ingediend. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop. Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak. Hiervoor is een speciale stuurgroep samengesteld bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad.  Platform31 en Ruimte-OK, die het programma coördineren, ontwikkelen met de geselecteerde projectteams een concreet werkplan voor het ondersteuningsprogramma. Uitgangspunt van het programma is dat ook scholen die niet zijn geselecteerd, kunnen profiteren van lessen uit het innovatieprogramma. “De kennis en ervaring die binnen het innovatieprogramma worden opgebouwd, delen we actief met gemeenten en schoolbesturen. Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk scholen versneld aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun schoolgebouwen”, aldus Ollongren.

Lees het volledige persbericht van ministerie van BZK 

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

In de komende periode wordt duidelijk welke 10 gemeenten op extra steun vanuit de Rijksoverheid mogen rekenen. Eerder maakte de Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) al bekend welke 27 gemeenten een Rijksbijdrage ontvangen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Naast het aardgasvrij en fris maken van bestaande schoolgebouwen starten Platform 31 en Ruimte-OK ook een ondersteuningsprogramma. De bedoeling van dit programma is om kennis en ervaring bij de toegewezen projecten actief in te zetten en tegelijkertijd breed inzetbaar te laten zijn voor alle gemeenten in Nederland. Het ondersteuningsprogramma helpt gemeenten bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar een aardgasvrije omgeving te versnellen.

Medio oktober stelt een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de PO-Raad, een selectieadvies op uit de ingediende projectvoorstellen. Uiteindelijk zal de Minister van BZK bepalen welke projecten een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.

Lees ook het eerder verschenen persbericht over de 27 gemeenten die deelnemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken.

Innovatieprogramma 'Aardgasvrije en Frisse Scholen'

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Door een financiële stimulering van €350.000 voor het renovatieproces van 10 schoolgebouwen worden  schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten en basisscholen op pilotprojecten voor te dragen die zorgen voor meer kennis over renovaties met ambities op het gebied van een aardgasvrije energievoorziening en het verbeteren van het binnenklimaat. Lees het volledige persbericht van het ministerie van BZK hier! 

Meer informatie over wat het innovatieprogramma beoogt en naar welke pilots we zoeken kunt u lezen in de uitgebreidere oproep.

Lees hier de oproep

Waarom deze oproep?
In dit innovatieprogramma leert de gemeente samen met het schoolbestuur en andere betrokken partijen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol ‘van het aardgas af kan’, tegelijkertijd het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening betaalbaar blijft. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en betaalbare werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

 

Kennissessie 

Op woensdag 12 september vond er op OBS 't Startblok te Achterveld een kennissessie plaats over het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

De kennis van deze sessie delen we graag met u:

 

Helpdesk

Heeft u vragen over dit programma of hulp nodig met uw aanvraag? Laat het ons dan weten via:

085 -13 03 682 (maandag - donderdag)
info@aardgasvrijescholen.nl

 

Bekijk hier de de meestgestelde vragen en antwoorden

Over ons

Het programma sluit aan op de bredere opgave rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Om continuïteit te borgen zijn de kennisorganisaties Platform31 en Ruimte–OK belast met de uitvoering van dit innovatieprogramma. 

logo's platform en ruimte-ok.png

Vraag hier het aanmeldformulier aan!

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt het aanmeldformulier per mail.