12/9 Kennissessie Aardgas Vrije en Frisse Scholen

zonder onderrand.pngHoe realiseer je als schoolbestuur en gemeente een Aardgasvrije en Frisse School? Hoe kan een schoolgebouw een voorbeeldfunctie vervullen in het werken aan aardgasvrije wijken?

Op 12 september vindt er een kennissessie plaats over het nieuwe Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Tijdens deze kennissessie krijgen schoolbesturen en gemeenten de laatste informatie over het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over de aanvraag of een (gedeeltelijk) ingevulde aanvraag voor te leggen voor feedback. Daarnaast zal het schoolbestuur Voila hun eerste leerervaringen delen.

De kennissessie vindt plaats op OBS ’t Startblok te Achterveld. Dit project is een mooi praktijk voorbeeld van een bestaand schoolgebouw dat reeds aardgasvrij-ready is. 

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Door een financiële stimulering van €350.000 voor het renovatieproces van 10 schoolgebouwen worden schoolbesturen en gemeenten geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Lees hier meer over dit project.

Meer informatie& aanmelden

21/08/2018 / Ruimte-OK
Gerelateerd