300 miljoen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

BNG Bank | Den Haag | Zuid-Holland

Een unieke samenwerking tussen BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV, maakt dat scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen versneld kunnen worden verduurzaamd.

kid-notebook-computer-learns-159533.jpegHet doel van de samenwerking is om de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De samenwerkende partijen hebben een speciale financieringsvorm ontwikkeld, dat moet gaan helpen om het maatschappelijk vastgoed van gemeenten te verduurzamen.  Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft. Na 30 jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. BNG Bank en NN Group hebben ten behoeve van Bewust Investeren EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld in de komende twee jaar.

Bewust Investeren richt zich op de brede definitie van verduurzaming: milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur. De samenwerking speelt in op de uitdaging van gemeenten om hun vastgoed te verduurzamen. De wil en noodzaak om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is er, maar krappe budgetten en een tekort aan kennis, ervaring en tijd staan de overgang naar snelle verduurzaming van hun vastgoed in de weg. De aanpak van Bewust Investeren is al haalbaar voor een individuele basisschool, sportcomplex of multifunctionele accommodatie (MFA). Gemeenten kunnen zich daardoor blijven richten op hun kerntaken.

Lees hier het volledige artikel, of kijk op www.bewustinvesteren.nl voor meer informatie. 

Landelijke ontwikkeling
Het initiatief speelt in op actuele maatschappelijk thema's, waaronder het verbeteren en verduurzamen van schoolgebouwen in Nederland en het zoeken naar vormen van gebouw gebonden financiering. Ruimte-OK sprak eerder met de initiatiefnemers. Het principe, dat de gemeente zijn maatschappelijk vastgoed elders 'onder brengt' komt nog weinig voor in Nederland. De Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft met een vergelijkbare aanpak in Nederland reeds praktijkervaring opgedaan. Uit ervaring blijkt dat gemeenten en schoolbesturen vooralsnog terughoudend zijn om hun 'onderwijsgebouwen' op afstand te zetten en daarover langjarige afspraken te maken. Gemeente en schoolbesturen die hierover vragen hebben kunnen deze stellen aan onze onafhankelijke helpdesk.

 

02/05/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd