Er gaat veel mis bij de aanleg van gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Hoe kan het beter?

Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is veel mis gegaan. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik, beheer en onderhoud. En dat heeft geleid tot ontevredenheid, te hoog CO2 gehalte, comfortklachten, en hoge onderhouds- en energiekosten. Hoe kan het beter?

RVO.nl heeft adviezen op een rij gezet. En een ‘Installatiescan Scholen’ ontwikkeld.

Scholen in Nederland zijn gemiddeld 40 jaar oud en bij een groot deel is het energiegebruik hoog en het binnenmilieu helaas niet zo gezond. In de periode 2009-2012 hebben zo’n 4.000 scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO en VO) gebruik gemaakt van de subsidieregeling van het ministerie van OC&W voor verbetering van de energiezuinigheid en het binnenmilieu van schoolgebouwen (de EBA-regeling, EBA = Energie en Binnenmilieu Advies). Het merendeel koos ervoor om een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning te laten installeren. Hieraan is ongeveer de helft van het hele budget van de subsidieregeling besteed. Echter: er is de nodige ontevredenheid over deze systemen. Uit een evaluatie van 2012 onder 40 scholen komt naar voren dat er klachten zijn over een onjuiste aanleg van de kanalen, verkeerde inregeling, te veel storingen, het comfort, onduidelijkheid over het gebruik en hoge kosten. Ook zijn er veel slechte ervaringen met installateurs.

Vier scholen nader onderzocht

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en op verzoek van het ministerie van OC&W heeft adviesbureau M+P in 2015 vier scholen bezocht om hun ervaringen in beeld te brengen. (In het kader staan twee van deze voorbeelden beschreven). Met als doel om te achterhalen hoe het komt dat de systemen niet naar tevredenheid werk(t)en, en om zoveel mogelijk klachten, knelpunten en valkuilen in de toekomst te vermijden. RVO.nl heeft dit gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van het Nationaal Energie Akkoord en de Green Deal Scholen. De vier voorbeelden laten zien dat er veel mis kan gaan. Dat is zonde van alle inspanningen en van de bestede budgetten. 

Lees hier het volledige bericht met vijf adviezen voor scholen. U kunt ook gratis de brochure 'Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned', de Installatiescan en het bijbehorende rapportageformulier downloaden: deze helpen u bij de samenwerking met uw installateur. 

Bronnen: Platform Duurzame Huisvesting | Utrecht  &  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Utrecht        

Meer informatie over binnenluchtkwaliteit?
Op de pagina's over Luchtverversing en Luchtkwaliteit vindt u tips, praktijkvoorbeelden en partners die u kunnen helpen bij vragen over binnenluchtkwaliteit. Neem ook eens een kijkje op de pagina www.greendealscholen.nl en zie wat de Green Deal Scholen voor u kan betekenen. 

11/01/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd