Aanmelding top 15 energiezuinige scholen geopend

Tot 28 februari is het mogelijk om uw project aan te melden voor nieuwe Top 15 energiezuinige scholen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert de Scholen Energie Top 15 in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ranglijst moet aantonen dat de Europese eis van bijna energieneutraliteit in 2020 nu al op diverse wijzen gerealiseerd kan worden.

"Wij krijgen zo een beeld van de concepten en technieken die het vaakst worden toegepast", vertelt programma adviseur Irma Thijssen van RVO.nl. "In de eerste Top 15 die wij in 2014 opstelden stond al één energieneutrale school en één MFA die per saldo zelfs energie levert. Ik verwacht dat de oogst dit jaar nog veel mooier is, met veel inspirerende voorbeelden”. RVO.nl wil de goede voorbeelden niet alleen laten zien, maar er ook van leren. Thijssen: “Ondertussen hebben we de monitoring-resultaten van de eerste vier scholen al gepubliceerd. Veel gaat er goed, maar oplevering, beheer en onderhoud vragen nog om een verbeterslag. Daarmee bieden de scholen uit de Top 15 ook interessante leerervaringen voor gemeenten en schoolbesturen, en voor adviseurs en installateurs. Zij moeten gezamenlijk echte energieprestaties leveren en garanderen voor een langere exploitatieperiode." Het is natuurlijk voor alle betrokkenen leuk om in de top 15 te staan.

Wie komt in aanmerking?
Voor de Top 15 komen nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen voor het primair- en voortgezet onderwijs in aanmerking die uiterlijk in de eerste helft van 2016 zullen zijn opgeleverd. Van de gebouwen moet minimaal een derde van het oppervlak een onderwijsfunctie hebben. Daarom komen ook de meeste multifunctionele accommodaties (MFA’s) en Integrale Kindcentra (IKC’s) in aanmerking voor de Top 15. 
Lees hier het volledige bericht en meer informatie over aanmelden. 

Bron: Duurzaam Gebouwd | Velp

Aan de slag met nieuw- of verbouw?
Ruimte-OK heeft een aantal tools die u hierbij kunnen helpen, zoals het Kwaliteitskader Huisvesting Onderwijs en de Scholenbouwwaaier. Heeft u daarna nog vragen? Bekijk dan eens de mogelijkheden van onze Helpdesk.
 

11/02/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd