Aantal leerlingen in speciaal onderwijs daalt

Steeds meer kinderen krijgen een plek in het reguliere onderwijs. Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. In totaal met bijna 3600 kinderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage passend onderwijs.

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs is sprake van een daling. Het aantal leerlingen is hier voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan. Het gaat om een afname van 1250 kinderen. Lees hier het volledige bericht.

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Hoe zit het met de bekostiging van de voorzieningen voor passend onderwijs?
Kunt u aanspraak maken op het bekostigen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opvang van leerlingen in het kader van 'Passend onderwijs'? Bekijk het kennisitem 'Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs' voor meer informatie over dit onderwerp. Of stel een vraag aan onze experts in de helpdesk.

22/06/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd