‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ moeten het gangbare doorbreken

zonder onderrand.pngMet ruim 60 deelnemers was er veel animo voor de kennissessie over het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Tijdens deze sessie (op 12 september bij OBS ‘t Startblok in Achterveld) werd voor de deelnemers duidelijk dat het programma naast tien aardgasvrije, frisse en gerenoveerde scholen ook een breder kennis- en leerprogramma moet gaan opleveren.

Opgedane kennis gebruiken
Gemeenten en schoolbesturen die aan het programma mee willen doen kunnen voortborduren op expertise uit het programma ‘School Vol Energie’ en opgedane praktijkervaringen uit de ‘Green Deal Scholen’. Zo geven zes praktijkervaringen, aan de hand van kengetallen, een goede indruk van de kosten die met een aardgasvrije renovatie gemoeid zijn. Deze informatie is handig om te gebruiken als gemeente en het schoolbestuur met een plan naar de gemeenteraad gaat.

Doorbreken van het gangbare
De behoefte aan betere, frisse en energieneutrale scholen wordt in de huidige praktijk geblokkeerd door een combinatie van ondermaatse gebouwkwaliteit, te lage instandhoudingsvergoedingen en te hoge marktprijzen. Om die prijzen omlaag te krijgen is innovatie nodig. Innovatie kan echter alleen slagen als er goede samenwerking is tussen gemeenten, schoolbesturen en marktpartijen.

In essentie moeten de projecten in ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ dus op één of andere wijze de gangbare praktijk doorbreken. Een goed uitgangspunt daarbij is een gebouw te benaderen vanuit een levensduurbenadering, dus op basis van Total Cost of Ownership. Een andere tip is problemen samen op te lossen, dus met andere gemeenten, besturen, marktpartijen en/of omwonenden. Dan ontstaat er volume, wat weer kansen biedt voor betrokken partijen. Tot slot kregen de aanwezigen nog een tip mee. Bekijk bij het in te dienen project of het qua proces, product of gebouw een oplossing gaat opleveren waarvan het realistisch is dat deze vaker herhaald kan worden. Want daar zijn we naar op zoek!” 

Bekijk hier de vragen & antwoorden die tijdens de kennissessie zijn gesteld

12-9-kennissessie-aardgasvrij.jpg

> Meer weten over AardgasVrijeScholen

17/09/2018 / Ruimte-OK
Gerelateerd