Bereken hoeveel uw gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting PO

PO-Raad | Utrecht | Utrecht

De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. De bedragen voor 2018 zijn geïndexeerd op basis van de meicirculaire 2017.

Zoals gebruikelijk zijn de indicatoren waarop de vergoeding is gebaseerd ongewijzigd. Door de betere economische situatie is wel het accres (een opslagfactor die mede bepalend is voor de hoogte van de gemeentelijke uitkering) verhoogd, waardoor de vergoeding die de gemeente voor huisvesting ontvangt hoger uitvalt dan de afgelopen jaren. Deze gegevens geven geen absolute cijfers en zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). Bekijk hier het volledige bericht en het rekenmodel.

Wilt u weten welke middelen de gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting VO?
Bekijk dan het model dat de VO-raad heeft gepubliceerd, waarin per gemeente te zien is hoeveel middelen zij jaarlijks uit het Gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting (en overige educatie).
 

04/07/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd