Nieuw model: welke middelen ontvangt gemeente voor onderwijshuisvesting?

VO-raad | Utrecht | Utrecht

De VO-raad heeft een model gepubliceerd waarin per gemeente te zien is hoeveel middelen zij jaarlijks uit het Gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting (en overige educatie).

Scholen dienen hiervoor alleen in het model de gewenste gemeente in te vullen. Zij krijgen dan de cijfers voor die gemeente te zien. Het kan nuttig zijn te weten hoeveel geld een gemeente per jaar ontvangt voor onderwijshuisvesting vo. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als een bestuur met de gemeente in gesprek is over nieuwbouw of renovatie, of als besprekingen plaatsvinden over een integraal huisvestingsplan (IHP). Bekijk hier het model 'Middelen onderwijshuisvesting gemeenten'.

Wilt u weten welke middelen de gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting PO?
Bekijk dan de tool die de PO-Raad heeft voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting. De bedragen voor 2018 zijn geïndexeerd op basis van de meicirculaire 2017.

04/07/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd