Betere verantwoording onderwijsgeld nodig

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Schoolbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen dat besturen vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er bovenschools wordt ingezet. De ministers volgen daarmee het advies van de Onderwijsraad ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’. Ze lichten dit toe in hun brief aan de Tweede Kamer van 15 oktober 2018.

Onderwijsbesturen krijgen hun geld in de zogeheten lumpsum. Dat houdt in dat de besturen zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De bewindslieden van OCW vinden het belangrijk dat besturen zelf keuzes kunnen blijven maken over hun uitgaven. Ze willen de lumpsum dan ook behouden en voorkomen dat die verder onder druk komt als onderwijsbesturen niet goed verantwoorden waar het geld naartoe gaat. Lees hier het volledige bericht 

22/10/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd