Bevoegd gezag verantwoordelijk voor verwijderen asbest

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de kosten voor het verwijderen van asbest bij toekomstig onderhoud of aanpassen van schoolgebouwen. De Raad van State (RvS) bevestigt op dit punt eerdere jurisprudentie. Daarbij zijn de kosten voor asbestsanering als ‘herstel van constructiefouten’ aan schoolgebouwen een voorziening huisvesting.

Niet altijd voor rekening gemeente
Gelijktijdig stelt de RvS dat de kosten van asbestsanering niet altijd voor rekening komen van de gemeente. De RvS geeft een aantal verfijningen en aanvullingen die van belang zijn bij de afwikkeling van de schade en de verdeling van kosten.

In deze uitspraak zijn de volgende elementen van belang:

  • De mogelijkheid verhaal te nemen op derden vormt op zichzelf geen reden een aanvraag af te wijzen.
  • De aanspraak op een gemeentelijke vergoeding geldt alleen voor asbestbesmetting als er sprake is van een calamiteit, die tot onmiddellijk ingrijpen noopt.
  • De kosten voor het vervangen van asbesttoepassingen op de lange termijn, c.q. bij regulier onderhoud, komen voor rekening van het schoolbestuur.
  • Een bestuur dat wetenschap heeft over de aanwezigheid van asbest dient de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij werkzaamheden en de aannemers, die het opdracht geeft deze uit te voeren, vooraf uitdrukkelijk te waarschuwen.
  • De gevolgschade, bestaande uit tijdelijke huisvesting en vervoerskosten, blijven in deze casus volledig voor rekening van de gemeente.

Bron: VNG | Den Haag | Zuid-Holland

Handreiking Asbest
Deze (rechterlijke) uitspraak ligt in lijn met de eerder dit jaar (in opdracht van VNG, PO-Raad en VO-raad) door Ruimte-OK opgestelde Handreiking Asbest. Deze brochure leest u hier.

23/12/2015 / Extern nieuws
Gerelateerd