School van de toekomst!  

Marco van Zandwijk        

Werkend vanuit kenniscentrum Ruimte-OK kom ik wekelijks met nieuwe initiatieven in aanraking. In al deze ontwikkelingen klinkt steeds de roep om ‘doorpakken’ en ‘versnellen’. Maar een cruciale vraag ontbreekt. Voor wie bouwen en verduurzamen wij? Om daarover te praten was ik vorige week was ik te gast bij BNR Bouwmeesters.

BNR.pngIn deze uitzending wilde ik nu eens niet praten over de (ondermaatse) kwaliteit van schoolgebouwen. Dit zou wat mij betreft niet langer onderwerp van gesprek mogen zijn. Belangrijker is het te hebben over wat van die leeromgeving verwacht mag worden. Wat voor soort gebouwen zijn er nu nodig voor het kunnen faciliteren van goed onderwijs?

Onderwijs 3.0
Over mijn visie op de school van de toekomst hoef ik niet lang na te denken. Deze visie is treffend verwoord in het boek ‘Society 3.0' van Ronald van den Hoff. In zijn pleidooi stelt de horecaondernemer dat het antwoord op de vraag naar de school van de toekomst moet beginnen bij het nadenken over de letterlijke plek die scholen hebben binnen de samenleving. Op welke manier kan de gebouwde omgeving jongeren voorbereiden op hun deelname aan de netwerksamenleving? Gebouwen voor het onderwijs dienen daarmee dus niet puur als technisch ding of huisvestingslast te worden benaderd, maar als hulpmiddel voor het faciliteren van kwalitatief goed onderwijs. Dat de mogelijkheden van ICT tot op heden nog vrijwel geen impact hebben gehad op de fysieke leeromgeving bevreemd mij dan ook. Kijk naar kantoren, winkelcentra en hotels. Mogelijkheden van ICT hebben daar tot een totaal andere benadering van de gebouwde omgeving geleid.

Omslag in het denken
De verfrissende kijk van Ronald van den Hoff zou voor een omslag moeten zorgen. Tot op heden is de huisvestingsvraag vooral vanuit het technische (fris en energieneutraal), procesmatige (aanbesteden) en/of economische (gescheiden geldstromen) perspectief benaderd. Dat het gebouw ook een vertaalslag vormt voor de visie op het leren en een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van onderwijs lijkt geheel naar de achtergrond te zijn verdwenen. Het Calvijn College uit Amsterdam vormt het levende bewijs dat het ook anders kan. Investeren in goed onderwijs en een goed gebouw hebben daar geresulteerd in maatschappelijke opbrengsten, zoals minder spijbelen, een lagere schooluitval, meer zelfvertrouwen en een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Dit in een gebouwde omgeving die er voor de leerlingen blijkbaar toe doet.

Wie doet er open?
Zelf hanteer ik al jaren het motto: “Ga niet zitten wachten op de toekomst. De toekomst komt vanzelf voorbij wanneer het zo ver is.” De laatste tijd vraag ik mij steeds vaker af, of deze enigszins reactieve houding nog wel past bij de opgave die voor ons ligt. Een proactieve houding met een duidelijk perspectief op de toekomst, zou zaken wel eens heel snel in beweging kunnen gaan krijgen. De toekomst klopt op de deur. We hoeven hem alleen nog maar binnen te laten. Wie doet er open?   

Luister hier het hele interview op BNR nieuwsradio.
Lees ook: http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/4885479/bnr-bouwmeesters-over-de-s...
Lees hier het fragment Onderwijs 3.0 uit het boek Society 3.0 van Ronald van den Hoff

25/04/2017 / Blog
Gerelateerd