Bouwstenen voor Sociaal en bbn adviseurs lanceren Zelfscan Onderhoudsmanagement

Hoe professioneel zijn organisaties wat betreft het onderhoud van vastgoed? Met de Zelfscan Onderhoudsmanagement krijgen gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties hier een beeld van. De Zelfscan is ontwikkeld met als doel meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland èn de mogelijkheden voor verbetering.

Meer aandacht voor onderhoud
‘Meer aandacht voor onderhoud’ is één van de punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016, de samenwerkingsagenda voor de publieke sector. Professioneel onderhoud is niet alleen van belang voor het gebruik van de gebouwen (kunnen ze doen wat ze moeten doen?), maar ook uit oogpunt van bijvoorbeeld het realiseren van duurzaamheidsambities en de bedrijfsvoering. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven.

Zelfscan
De Zelfscan Onderhoudsmanagement meet de professionaliteit van het onderhoudsmanagement aan de hand van 26 vragen. Daarbij wordt de organisatie ingedeeld in vijf niveaus van professionaliteit; van 'reactief' tot 'strategische partner'. Aan de hand van de vragen krijgen deelnemers inzicht in zaken die voor professioneel onderhoud relevant zijn. Tegelijkertijd dragen ze met hun antwoorden bij aan een landelijk beeld over het onderhoud van vastgoed bij verschillende maatschappelijke sectoren. Hoe meer mensen hem invullen, hoe beter het beeld. Lees hier het volledige bericht.

Bouwstenen voor Sociaal & BBN Adviseurs | Nederland

Meer weten over onderhoud en goed opdrachtgeverschap?
Bezoek de pagina's Onderhoud en afwerking en Opdrachtgeverschap voor tips, praktijkvoorbeelden en kennisitems. Of bekijk de brochures Meerjarengebouwenplan en Competent opdrachtgeverschap.

31/08/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd