BuildinG start Kwaliteitsteam Scholenbouw

Schoolbesturen en gemeenten in het bevingsgebied van Noord-Groningen kunnen sinds kort hun plannen voor de bouw- verbouw en verduurzaming van scholen voorleggen aan het Kwaliteitsteam Scholenbouw. 

Bundeling landelijke en regionale expertise
Onder druk van de aardbevingsdreiging zullen er de komende jaren in Noordoost Groningen veel basisscholen met spoed gerenoveerd of vervangen moeten worden. De schaal en doorlooptijd van deze bouwopgave is uniek voor Nederland. Om de benodigde lokale planontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen en opgedane kennis bij projecten beter te kunnen uitwisselen heeft het Groningse kenniscentrum BuildinG het initiatief genomen om beschikbare landelijke en regionale expertise op het gebied van scholenbouw bij elkaar te brengen in de vorm van een snel reagerend team van onafhankelijke deskundigen: het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw. Het idee van het Kwaliteitsteam komt voort uit de eerdere wens om voor de regio te kunnen beschikken over een kennisplatform en is aanvullend op de aardbevingsexpertise zoals die geleverd wordt door het Centrum Veilig Wonen. Ruimte-OK draagt vanuit zijn landelijke kennisfunctie actief bij in de expertise vanuit het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Ervaringskennis uit de regio is verankerd door inbreng vanuit het bureau Scholenbouwmeester en het (ROC) Noorderpoort.

Kennis-applicatie met gestructureerde vragenlijsten
Naast het vroegtijdig inbrengen van expertise bij projecten gaat het Kwaliteitsteam er ook voor zorgen dat de reeds bestaande kennis beter gestructureerd wordt. Hiervoor wordt een online kennis-applicatie ontwikkeld die in 2018 beschikbaar zal komen. Als basis voor de online applicatie zal het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting worden gebruikt. Deze applicatie komt tot stand als samenwerking tussen BuildinG en Ruimte-OK en wordt mede mogelijk gemaakt door de Economic Board Groningen. 

gg.png
Het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw bestaat (vooralsnog) uit de volgende personen: Frans Epping (Projectbureau Huisvesting van het ROC Noorderpoort ), Hanneke van Brakel en Ron Kuil (beide bureau Scholenbouwmeester), Rolf Koops (BuildinG) en Marco van Zandwijk (Ruimte-OK). Bekijk hier de achtergrondinformatie. 

Werkwijze en deelname
Gemeenten en schoolbesturen die overwegen hun project in te brengen voor een onafhankelijke ‘kwaliteitsbeoordeling’ door het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw, of willen weten wat daarvan de kosten zijn, kunnen contact opnemen met Ron Kuil (ron@scholenbouwmeester.nl). 

 Download het volledige artikel                     Meer informatie                                                  


Het Scholenprogramma in cijfers:
Het scholenprogramma in het bevingsgebied omvat 101 bestaande schoolgebouwen in de gemeenten Loppersum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Bedum. In het Scholenprogramma zullen 41 schoolgebouwen bouwkundig worden versterkt;  60 schoolgebouwen uit de onderwijsfunctie worden onttrokken, en 29 nieuwe schoolgebouwen worden gerealiseerd. De uitdaging van het Scholenprogramma is om de scholen in drie jaar tijd niet alleen aardbevingsbestendig te maken, maar ook toekomstbestendig. In het totaal is er ruim €290 miljoen euro beschikbaar voor het scholenprogramma. Deze investering wordt gedragen door bijdragen vanuit de NAM (€ 172,5 miljoen euro), de aardbevingsgemeenten (€ 44,5 miljoen euro) en de ministeries van OCW en EZ (resp. € 50 en € 23,5 miljoen euro).

30/10/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd