Cursussen Onderwijshuisvesting i.s.m. PO-Raad

Huisvesting is – na de personele lasten – de grootse kosten post van schoolbesturen. Wilt u uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op u te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die we in het najaar van 2019 organiseren samen met de PO-Raad.

Een basiscursus en drie verdiepingscursussen die u als combinatie of los kunt volgen:

7 november  - Basiscursus Onderwijshuisvesting
12 november - Verdiepingscursus Rol & Recht
19 november - Verdiepingscursus Bouwheerschap 
26 november - Verdiepingscursus Renovatie & Verduurzaming 

Basiscursus Onderwijshuisvesting
Tijdens deze interactieve cursusmiddag komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie en strategisch huisvestingsbeleid. Nadat u deze bijeenkomst heeft bezocht, herkent u de mogelijke risico’s die nieuwe verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijshuisvesting met zich meebrengen. U verkrijgt basiskennis over welke verantwoordelijkheden formeel bij het schoolbestuur liggen en welke bij de gemeente, maar ook waarover u met elkaar in gesprek kunt gaan.

Verdiepingscursus Rol & Recht
Wat zijn de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Deze cursusmiddag geeft inzicht in de juridische positie van het schoolbestuur ten opzichte van de gemeente en de rol die beide zouden kunnen spelen in processen rondom onderwijshuisvesting. Ook stippen we de actualiteit rondom een aantal beleidsvoornemens van de overheid aan. Hierbij leggen we een relatie met de huisvestingsregelgeving en de rol die de gemeente in dit verband toekomt.

Verdiepingscursus Renovatie & Verduurzaming
Renovatie biedt uitstekende kansen om een flinke slag te maken naar een gezond en duurzaam schoolgebouw. De praktijk laat zien dat wanneer gemeenten en schoolbesturen goed samenwerken zij meer weten te bereiken. Zij hebben immers een gezamenlijk belang: het bieden van goede kwaliteit onderwijs in gezonde en toekomstbestendige gebouwen. Samenwerken aan integrale oplossingen is de sleutel tot succes. Hoe je dat doet en wat daar voor nodig is komt in deze cursus uitgebreid aan de orde. Wij nemen u mee in de wereld van renovatie en bespreken de mogelijkheden om bij renovatie van uw schoolgebouwen direct verbeteringen door te voeren voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de opgedane praktijkervaringen met de Green Deal Scholen.

Kosten: € 200,- per cursus excl. btw

Aanmelden kan hier!

 

29/04/2019 / Ruimte-OK
Gerelateerd