Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | Den Haag | Zuid-Holland

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) lanceerden afgelopen woensdag een dashboard waarmee gegevens van schoolbesturen uit de jaarrekening gemakkelijk vindbaar en te vergelijken zijn. De jaarcijfers van alle onderwijsinstellingen in Nederland waren al openbaar, maar lastig toegankelijk. 

Dit dashboard maakt een eerste stap in het overzichtelijker presenteren van financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de inkomsten en uitgaven van besturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) beschikbaar. De financiële gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.

Klik hier voor het dashboard.

23/05/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd