De Energiebespaarder helpt u op weg

Schoolfacilities | Nederland

SBE_2KLEIN.jpgVoor veel schoolbesturen in Nederland liggen er volop kansen om met laagdrempelige maatregelen energie en geld te besparen. In april 2019 is daarom het programma ‘Scholen Besparen Energie’ gestart. Dit programma helpt schoolbesturen actief en onafhankelijk bij het zetten van de eerste stappen. In dit artikel leest u over de eerste ervaringen binnen het programma en hoe u kunt beginnen met besparen.

De eerste ervaringen 
Al 82 schoolbesturen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 1.200 scholen, maken gebruik van het programma. Dit kan via een gratis startpakket dat zij kunnen aanvragen, door vragen te stellen aan de online helpdesk of door een Energiebespaarder uit te nodigen. De Energiebespaarders merkten de eerste maanden na de lancering dat het voor veel schoolbesturen lastig is om een helder overzicht te krijgen van de diverse opgaves en hoe hiermee aan de slag te gaan. Zo zijn er veel vragen over de Informatieplicht en de verschillende scans en onderzoeken die worden aangeboden. Jeroen Paas is zo’n Energiebespaarder en ondersteunt scholen door heel Nederland: “Veel schoolbesturen weten niet goed waar ze moeten beginnen, welke prioriteiten ze moeten stellen en wat er allemaal kan. De onafhankelijke ondersteuning vanuit dit programma helpt hen om inzicht te krijgen in hun energieverbruik, ambities te bepalen en inzichtelijk te krijgen welke stappen zij nu kunnen nemen.”

Veel schoolbesturen weten niet goed waar te beginnen

 

Waar te beginnen?
logo Scholen Besparen energie klein.jpg“Allereerst is het voor een schoolbestuur belangrijk om inzicht te krijgen in het energieverbruik”, aldus Jeroen. Door het complete energieverbruik om te rekenen naar verbruik per vierkante meter gebruiksoppervlak (energie-intensiteit), kan het bestuur de verschillende schoollocaties in de portefeuille onderling vergelijken. Wat zijn mijn best presterende gebouwen en waar is nog veel winst te behalen? Jeroen: “Bij verschillende scholen brachten we samen met het schoolbestuur deze ‘energie-intensiteit’ in kaart. Dit maakt in één oogopslag duidelijk wat de energieprestatie per locatie is en of de Informatieplicht geldt. Van hieruit kunnen de juiste prioriteiten en vervolgstappen per locatie bepaald worden. Hierbij is het belangrijk dat het schoolbestuur duidelijk heeft wat het ambitieniveau is, die bepaalt immers wat ze uiteindelijk gaan doen.”

Lees hier het volledige artikel

25/09/2019 / Extern nieuws, Ruimte-OK
Gerelateerd