Doe mee: Benchmark exploitatiekosten onderwijshuisvesting

HEVO | 's Hertogenbosch | Noord-Brabant

Hoe duur is een schoolgebouw eigenlijk? Veel scholen hebben niet direct op het netvlies hoe groot de kostenpost van het schoolgebouw is. Om te zien hoe de kosten van het schoolgebouw zich verhouden tot die van collega’s start HEVO na zeven jaar weer een nieuwe benchmark. Als kenniscentrum roepen wij scholen op mee te doen aan deze benchmark. Bij voldoende animo kan een goed inzicht worden verkregen in de financiële prestaties van de huisvesting. Voor scholen wordt het daarmee mogelijk beter te gaan sturen in de huisvestingskosten.

Meten is weten!
child-2205449_960_720.jpgIn het benchmarkonderzoek zal met duidelijke parameters de exploitatiekosten, energieverbruik en kwaliteit van de huisvesting worden vergeleken met die van collega-scholen. Zo krijgen scholen duidelijk in beeld hoe de school presteert en op welke terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Direct na het invullen van de benchmark kan de school een persoonlijke benchmarkrapportage downloaden.

Wie, wat en waarom?
Zeven jaar geleden presenteerde HEVO het allereerste benchmarkonderzoek voor onderwijshuisvesting. Veel onderwijsorganisaties deden daar hun voordeel mee. Goed inzicht in kengetallen voor de sector vinden ook wij erg belangrijk. Door te vragen naar actuele gegevens kan de betrouwbaarheid worden vergroot. HEVO voert daarom nu opnieuw een grootschalig benchmarkonderzoek uit. Dit onder scholen in het primair, speciaal en voorgezet onderwijs. Hoe meer scholen meewerken, hoe beter en betrouwbaarder de resultaten! Deelname aan de benchmark stellen wij op prijs. Vanuit onze onafhankelijke positie zullen wij samen met de sectorraden kijken hoe wij deze benchmark naar de toekomst toe structureel kunnen organiseren. Bij voldoende animo zullen de eerste uitkomsten van de benchmark worden gepresenteerd tijdens onze landelijke kennisdag in maart 2018.

Kleine moeite, groot plezier!
Het invullen van de benchmark duurt slechts 20 minuten. Invullen gebeurt in een beveiligde en afgeschermde omgeving.  Gegevens worden anoniem verwerkt. Meteen na uw deelname, kunt u uw persoonlijke benchmarkgegevens downloaden. 
 

Start de benchmark

08/12/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd