Edith Snoeij voorzitter Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK

Eindhoven, 21 september 2015

Edith Snoeij volgt Gerdi Verbeet op als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en Stichting Ruimte-OK. Gerdi Verbeet treedt om agenda technische redenen af. De benoeming luidt een nieuwe periode in, waarin het waarborgfonds en kenniscentrum samen verder gaan onder de naam Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK. Zowel de raden van toezicht en bestuur als de werkorganisaties zijn geïntegreerd. De nieuwe gezamenlijke website is vandaag gelanceerd.

Edith Snoeij over haar keuze:

“Sterk onderwijs en kinderopvang vragen om investering in goede kwaliteit gebouwen. Door kennis hierover te delen en borgstellingen te verstrekken voor financiering, brengen we een betere omgevingskwaliteit voor kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers een stap dichterbij. Daar draag ik mijn steentje graag aan bij.”

 

Edith Snoeij (1956) heeft haar loopbaan grotendeels bij Abvakabo FNV gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Sinds 2012 is ze lid van de raad van commissarissen van APG Groep nv. Ze bekleedt daarnaast diverse andere functies in de pensioenwereld en is lid van de Commissie advies- en verwijspunt Klokkenluiders.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK streeft naar kwaliteitsbevordering van de huisvesting vanuit een gezonde exploitatie. Het deelt hiertoe kennis over huisvesting en financieren in onderwijs en kinderopvang, en verstrekt borgstellingen en garanties ten behoeve van (integrale) kindcentra. Ruimte-OK stimuleert daarbij de samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten, en streeft naar een betere aansluiting tussen hun ondersteuningsbehoeften (de vraag) en het aanbod van marktpartijen en financiers. De organisatie opereert onafhankelijk tussen deze partijen. Medeoprichters PO-Raad, VO-Raad, VNG en Brancheorganisatie Kinderopvang zijn betrokken via de raad van toezicht en raad van advies.

21/09/2015 / Persbericht
Gerelateerd