Eigen Kwaliteitskader Huisvesting voor voortgezet onderwijs

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs beschikken vanaf nu over hun eigen Kwaliteitskader Huisvesting. Het Kwaliteitskader bevat een reeks samenhangende, eenduidig toepasbare kwaliteitscriteria voor een gebouw die positief bijdragen aan de leeromgeving van de leerlingen. Het biedt scholen en gemeenten een houvast om bouw-, renovatie- en overige vraagstukken vanuit het perspectief van kwaliteit met elkaar te bespreken. Zo kan men binnen een bepaald budget gezamenlijk keuzes maken.

Criteria aanvullend op bouwbesluit
De criteria zijn richtinggevend en geen norm. Ze zijn aanvullend op het wettelijk minimum (Bouwbesluiteisen), en breder dan de technische eisen ten aanzien van binnenmilieu en energieverbruik die zijn geformuleerd in het Programma van Eisen Frisse Scholen. De VO-raad realiseerde samen met VOION de nieuwe criteria met inbreng van schoolbesturen en gemeenten en werd daarbij ondersteund door Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK.

Het Kwaliteitskader Huisvesting vertrekt vanuit de overtuiging dat een goed onderwijsgebouw positief uitwerkt op het gedrag, welbevinden en leerproces van leerlingen en leerkrachten. Lees hier het volledige bericht.

Bron: VO-raad | Utrecht | Utrecht

Vanaf nu beschikbaar
Zojuist is het eerste exemplaar van het Kwaliteitskader Huisvesting aan Nico van Zuylen (VO-raad) en Jilles Veenstra (VOION) overhandigd. Wilt u het Kwaliteitskader inzien of ontvangen?

Naar het Kwaliteitskaderf

 

21/04/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd