Eigentijds Integraal Huisvestingsplan voor Waddinxveen

Terwijl veel gemeenten in afwachting zijn van nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van renovatie, zijn er ook gemeenten die dit al zelfstandig regelen. Gemeente Waddinxveen is een van die gemeenten.

Dit voorjaar stemde de gemeenteraad unaniem in met een Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting waarin niet de normvergoeding en vierkante meters centraal stonden maar het kwaliteitsniveau van die vierkante meters en wijze waarop ook bestaande schoolgebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau worden gebracht. De focus ligt hierbij op een toekomstbestendig onderwijslandschap voor Waddinxveen. 

In het nieuwe IHP, waarbij ABC Nova het proces heeft begeleidt en het programma samen met de besturen en de gemeente heeft opgesteld, zijn veel bestaande knelpunten opgelost. Er zijn oplossingen gevonden bijvoorbeeld op het gebied van budgetten voor de bouw, leerlingontwikkeling zoals de verschuiving van het aantal leerlingen binnen de gemeentegrenzen en als gevolg daarvan tekort en overcapaciteit. Daarnaast wordt ook geanticipeerd op de verbreding van de leeftijdsgrens naar 2 tot 12 jaar. Het plan gaat uit van een goede spreiding van de onderwijslocaties in Waddinxveen en kwalitatief goede en gelijkwaardige onderwijshuisvesting zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Lees hier het volledige bericht.

Wethouder Brigitte Leferink over het nieuwe IHP:

Werken aan een toekomstplan voor de schoolgebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. We hebben er daarom bewust voor gekozen dit IHP gezamenlijk met de schoolbesturen te ontwikkelen.

 

Meer info?
De wijze waarop het IHP tot stand is gekomen kan dienen als leerzaam en bovenal inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten. Op de kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ staat de aanpak van gemeente Waddinxveen en van gemeente IJsselstein centraal in een van de werktafels. Bekijk deze themapagina van de Gemeente Waddinxveen voor meer informatie over de totstandkoming van het IHP.
 

> Programma Kennisdag                           > Download IHP Waddinxveen

 

20/10/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd