Factsheet financiële kengetallen kinderopvang

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK zal komend najaar een factsheet financiële kengetallen kinderopvang presenteren. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector. Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK roept alle kinderopvangorganisaties op hiervoor uiterlijk 1 oktober 2016 hun jaarrekening op te sturen. Alle cijfers worden anoniem verwerkt.

Sinds 2005 worden de jaarcijfers van alle kinderopvangorganisaties verzameld. Vanaf 2011 gebeurt dat via de website Benchmark Kinderopvang, waarop ondernemers zelf hun cijfers kunnen invoeren. Hun input werd tot 2013 door het Waarborgfonds Kinderopvang verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. De afgelopen twee jaar voerde het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK de benchmark samen uit met de Brancheorganisatie Kinderopvang, en verscheen het Brancherapport Kinderopvang.

De brancheorganisatie heeft besloten dit jaar geen benchmark uit te voeren. Om continuïteit en inzicht te blijven bieden in de financiële ontwikkeling van de sector, heeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK besloten in ieder geval een alternatief te bieden in de vorm van de factsheet. We blijven met de brancheorganisaties en ouderorganisatie BOinK samenwerken om te bezien welke aanvullende informatie eventueel kan worden geboden voor de sectorrapportage over het jaar 2015 en voor een structurele invulling van sectorinformatie naar de toekomst.

Doe mee!
Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK roept alle kinderopvangorganisaties op om hun jaarrekening aan ons toe te zenden. Dit kan vanaf vandaag tot 1 oktober 2016. We ontvangen de jaarrekening bij voorkeur digitaal: u kunt deze sturen naar info@benchmarkkinderopvang.nl. Stuurt u uw jaarrekening liever per post? Ons adres is Beukenlaan 42, 5651 CD in Eindhoven. De factsheet wordt in het najaar gepubliceerd.

07/04/2016 / Ruimte-OK
Gerelateerd