Geef scholen een duurzame upgrade

Investeren in schoolgebouwen is een dubbele investering in de toekomst. Dat staat in het ingezonden opiniestuk in de Volkskrant, waarin PO-Raad voorzitter Rinda den Besten, Paul Rosenmoller (VO-raad) en Bernard Wientjes (Bouwagenda) dat betogen. Aan ambities in de sector onderwijs geen gebrek. De sector geeft aan in 2050 haar CO2 -uitstoot met 95 procent teruggebracht te willen hebben. Er wordt verbeterde wetgeving ontwikkeld op advies van de sector zelf, zodat het renoveren en bouwen van scholen sneller en planmatiger aangepakt kan worden. Er is veel draagvlak onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Maar om de grote klus te klaren is meer nodig: centrale regie, samenwerking, kennis én geld.

Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Ondersteuning bij de rol van centrale regie en het delen van kennis is georganiseerd in het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Kenniscentrum Ruimte-OK gaat in dit programma in directe afstemming met de PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van OCW de komende jaren aan de slag met de kwaliteitsopgave die er ligt voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. We maken inzichtelijk voor welke opgave scholen en gemeenten staan, helpen u met het bepalen van de stappen en zorgen dat u de kennis en kunde heeft om met deze stappen aan de slag te gaan!

Het programma kent een grote ambitie, waar Ruimte-OK zich graag voor inzet. We gaan scholen en gemeenten direct en onafhankelijk ondersteunen. Lees hier meer over het programma!

29/10/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd