PO-Raad en VNG: investeer in de renovatie van verouderde schoolgebouwen

Het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt’.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. De PO-Raad en de VNG hebben in aanloop naar dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Op maandagavond 11 april heeft ook RTL Nieuws aandacht besteed aan dit thema. De verslaggever bezocht basisschool de Tweelingen in Eindhoven, waar renovatie hard nodig is. Ook is er gesproken met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Bekijk deze uitzending hier.

De Algemene Rekenkamer komt met aanbevelingen om het huidige stelsel van onderwijshuisvesting te verbeteren. De PO-Raad en de VNG onderschrijven de aanbevelingen. In een brief aan de Tweede Kamer vragen zij aandacht voor de verouderde en ontoereikende budgetten, het inlopen van de achterstand op het gebied van huisvesting en een aanpassing in de wet- en regelgeving om renovatie mogelijk te maken. Daarnaast hebben zij de kosten van nieuwbouw versus renovatie in kaart gebracht. Een van de conclusies is dat renovatie 30 procent goedkoper is in vergelijking met nieuwbouw. Bekijk voor meer informatie de infographic en het volledige bericht.

Bron: PO-Raad | Utrecht | Utrecht

Hoe kunt u samen invulling geven aan renovatie?
De brochure (Anders) Renoveren biedt een handvat voor het benaderen van renovatievraagstukken. Wie is er verantwoordelijk en hoe gaan gemeenten en schoolbesturen hier in de praktijk mee om?

13/04/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd