Investeringssubsidie Duurzame Energie: ook voor onderwijs en kinderopvang!

Sinds 4 januari 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) regeling geopend. Burgers, corporaties en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. 

De regeling geldt voor een periode van vijf jaar. In 2016 is € 70 miljoen beschikbaar. Ook schoolbesturen en kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van de ISDE regeling, mits zij een KvK nummer hebben en eigenaar zijn van de investering.

Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

ISDE aanvragen?
De looptijd van de regeling bedraagt vijf jaar. Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 t/m 31 december 2016. Voor meer informatie en voorwaarden, zie www.rvo.nl/isde

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Utrecht 

Duurzame energiesubsidies: ook voor onderwijs, kinderopvang en gemeenten!
Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten kunnen gebruikmaken van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Wat zijn de verschillen en wanneer komt uw organisatie in aanmerking voor een tegemoetkoming? Bekijk dit kennisitem.

19/01/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd