Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

4 juli 2018 

child-2205449_960_720.jpgDe Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. Wel dienen de organen die een rol spelen in de verantwoording over en het toezicht op de besteding van onderwijsgelden, beter toegerust te worden op hun verantwoordelijkheden.

Advies: verbeter het inzicht in de bekostiging van en de bestedingen in het onderwijs
Er zijn veel discussies over de bekostiging van het onderwijs en over hoe onderwijsgelden besteed worden. Volgens de raad kunnen die discussies moeilijk beslecht worden doordat het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld beperkt is. Dat ligt deels aan de complexiteit van de bekostiging en komt deels doordat de verantwoording van bestedingen een stuk beter kan.

De raad onderscheidt vier met elkaar verbonden vraagstukken in de discussies over onderwijsgelden en doet in dit advies aanbevelingen op deze vier thema’s:

  1. het functioneren van de systematiek van lumpsumbekostiging;
  2. de toereikendheid van de bekostiging;
  3. de doelmatigheid van de bestedingen; en
  4. de verantwoording van bestedingen.

Lees het originele bericht hier verder

Het vandaag gepubliceerde rapport  van de Onderwijsraad sluit naadloos aan bij de bredere ontwikkeling die wij als kennisorganisatie zien. Het stimuleert het gesprek over gewenste transparantie, toezicht en het hebben van een strategische (lees langere termijn) visie naar de toekomst toe. Waar nodig zullen wij de sectorraden ondersteunen bij deze ontwikkeling.

Lees ook de reacties van sectorraden in het Primair en Voortgezet Onderwijs. 

 

04/07/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd