Klimaattafel ‘adopteert’ aanpak De Bouwagenda voor verduurzaming scholen

De Bouwagenda | Delft | Zuid-Holland

De Klimaattafel Gebouwde Omgeving, ingesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, neemt het voorwerk op een aantal Road Maps van De Bouwagenda over.

Daarmee worden ze onderdeel van een voorstel aan het kabinet voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. Dit hebben Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes en Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel, donderdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Bouwcoalitie in Delft.

De Klimaattafel adopteert onder andere de Road Maps voor verduurzaming van scholen, bestaande bouw en nieuwbouw. Samsom heeft veel waardering voor de aanpak van De Bouwagenda en vindt dat deze onderdeel moeten worden van het Klimaat- en Energieakkoord dat het kabinet wil sluiten. Hij wil de Road Maps in nauwe samenwerking met De Bouwagenda verder uitwerken en tot concrete resultaten brengen.

Minister Wiebes heeft in totaal zes Klimaattafels ingesteld die voor 1 juli aanstaande advies moeten uitbrengen over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord, dat het kabinet wil sluiten als opvolger van het huidige Energieakkoord. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke pijler van het beleid. Het doel is om tot 2030 in Nederland 70 Megaton CO₂ te besparen en in 2050 geheel CO₂-neutraal te zijn.

Bekijk hier het volledige artikel 

22/03/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd