Kostenconfigurator renovatie en upgrading PO en VO 2016

In navolging van de nieuwbouwkosten configurator voor het primair en voortgezet onderwijs heeft HEVO nu ook de 'kostenconfigurator renovatie en upgrading' ontwikkeld. Deze configurator maakt inzichtelijk wat de indicatieve kosten zijn van verschillende kwaliteitsverbeteringen c.q. de levensduurverlenging van bestaande onderwijsgebouwen.

De renovatiekosten configurator is een instrument waarmee bepaald kan worden wat renovatie en upgrading (wettelijke eisen van deze tijd) van een onderwijsgebouw kost én kan worden gebruikt voor het maken van de afweging tussen nieuwbouw of renovatie. De configurator helpt gemeenten en schoolbesturen een goed beeld te vormen en tot een onderbouwde keuze/afweging te komen.

Vanaf vandaag is de kostenconfigurator renovatie en upgrading 2016 beschikbaar. Schoolbesturen en gemeenten kunnen de configurator (voor zowel PO als voor VO) en een toelichting hier downloaden.

Bron: HEVO | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant

Hoe kunt u samen invulling geven aan renovatie?
De brochure (Anders) Renoveren biedt een handvat voor het benaderen van renovatievraagstukken. Wie is er verantwoordelijk en hoe gaan gemeenten en schoolbesturen hier in de praktijk mee om?

17/05/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd