Kwaliteitskader beoordeeld op duurzaamheidsprestatie 

Voor het opstellen van de ‘leeswijzer (duurzame) kwaliteitseisen scholenbouw’ heeft Ruimte-OK door W/E adviseurs het Kwaliteitskader Huisvesting laten beoordelen met GPR Gebouw. Met de invoer in een GPR Gebouw berekening wordt direct een indruk verkregen hoe het Kwaliteitskader presteert als het om duurzaamheid gaat.

Integrale koppeling met GPR Gebouwtabel 1.png
De analyse laat zien dat wanneer overeenkomende kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader worden ingevoerd in GPR Gebouw, een nieuw te bouwen VO school gemiddeld een 8 scoort. Op de GPR Gebouw thema’s energie, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde en gezondheid scoort het Kwaliteitskader zelfs hoger. Met een GPR score van 8,5 voor energie en de GPR score van 7 voor milieu wordt in het voorbeeld dus ruimschoots voldaan. Om de koppeling naar de duurzaamheidsonderwerpen uit GPR Gebouw duidelijk te maken is vorig jaar Bijlage B aan het Kwaliteitskader toegevoegd. Om de onderliggende vergelijking voor partijen inzichtelijk te maken is de ingevoerde berekening nu ook als pdf te downloaden.

Handig voor gemeenten en schoolbesturen die op kwaliteit willen aanbesteden en het Kwaliteitskader of GPR Gebouw overwegen mee te nemen in hun uitvraag bij het aanbestedingsproces.   

Inzetbaarheid bij renovatie en-of nulmeting
De praktijk leert dat het gebruik van GPR Gebouw en-of het Kwaliteitskader bij de afweging rondom renovatie of een nul-meting van de bestaande gebouwenvoorraad goed in staat is het verbeterpotentieel zichtbaar te maken en ambities te formuleren. Door zicht te hebben op dit verbeterpotentieel kunnen keuzes worden gemaakt, de financieringsbehoefte worden bepaald, prioritering plaatsvinden en tussentijds en achteraf op het resultaat worden getoetst. Voor de bestaande bouw is niet één generieke analyse te maken, omdat de uitgangssituatie bij bestaande schoolgebouwen enorm kan verschillen. Een monumentaal schoolgebouw uit de jaren twintig, kent daarbij een ander materiaal en energieverbruik dan een schoolgebouw uit de jaren tachtig.  

Bewezen aanpak in de praktijk
Dat GPR Gebouw en de Kwaliteitskader(s) Huisvesting elkaar niet hoeven te bijten maar juist aanvullend voor elkaar kunnen zijn blijkt ook uit de wijze waar op deze zijn ingezet bij twee gerenoveerde scholen in de gemeente Utrecht en Rotterdam. Praktijkervaringen van deze scholen zijn te vinden op de kennisportal van www.GreenDealScholen.nl en in de landelijke database van GPR Gebouw.

18/09/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd