Kwaliteitskader opgenomen als criterium voor de Rabobank Impactlening 

thumbnail_OranjeVink_RuimteOK.jpgGoed nieuws voor de gebruikers van het Kwaliteitskader Huisvesting voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. In navolging van de keurmerken gezonde en excellente school heeft de Rabobank besloten de binnen de onderwijssector geldende kwaliteitskaders op te nemen als criterium voor deze impactlening.

De Rabo Impactlening voor de Zorg en Onderwijssector is een lening met een rentekorting (die kan oplopen tot 0,80%) speciaal voor zorg en primair- en voortgezet onderwijsinstellingen. Met de Impactlening wil de Rabobank een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de onderwijshuisvesting in het PO en VO.

Voor deze Impactlening is € 100 miljoen beschikbaar. Naar verwachting kunnen daarmee ruim 100 projecten gefinancierd worden. Onderwijsorganisaties die meer willen weten over de impactlening voor hun situatie kunnen contact opnemen met een adviseur van de Rabobank.

Alternatieve vormen van financiering
Ruimte-OK signaleert steeds vaker dat onderwijsorganisaties zoeken naar alternatieve vormen van financiering om invulling aan de huisvestingstaak te geven. Speciaal voor de Rabobank selecteerde Ruimte-OK deze zomer de in het Kwaliteitskader opgenomen kwaliteitscriteria met een duurzame of maatschappelijke impact. Scholen die in hun bouw- of verbouwopgave kunnen aantonen aan deze kwaliteitseisen te voldoen komen in aanmerking voor de genoemde rente-korting.

Van Kwaliteitskader naar Kwaliteitsstandaard
Over wat verstaan moet worden onder een goed schoolgebouw is de laatste jaren goed nagedacht. Een goed (school)gebouw is Uitnodigend, Gezond, Duurzaam, Betaalbaar en vooral Geschikt voor het geven van eigentijds Onderwijs. Een goed schoolgebouw is niet slechts een opsomming van technische aspecten en vierkante meters. De wijze waarop het gebouw onderdeel uitmaakt van zijn omgeving, bereikbaar is, kan worden gebruikt en naar de toekomst toe aanpasbaar is, zijn uiteindelijk sterk bepalend voor de duurzame kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Meer weten over het landelijk Kwaliteitskader voor huisvesting? Bekijk ze hier of neem contact met ons op. 

 

25/09/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd