Leerlingen vaak onnodig lang in verouderd schoolgebouw

Renovatie blijft uit door gesteggel over kosten
Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen omdat gemeenten en schoolbesturen steggelen over de huisvestingskosten. Daardoor is bijvoorbeeld onduidelijk wie opdraait voor renovatie. Dit zeggen de PO Raad en experts met kennis van onderwijshuisvesting tegen de Volkskrant.

De problemen ontstaan doordat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen, terwijl scholen het onderhoud van de panden voor hun rekening nemen. Daartussenin ligt echter een grijs gebied: wie draait op voor een ingrijpende, levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw?

Zowel de PO Raad, de sectororganisatie van basisscholen, als HEVO, een adviesbureau dat gemeenten en schoolbesturen adviseert over huisvesting, pleit ervoor om in de wet vast te leggen dat gemeenten en schoolbesturen bij renovatie de kosten verdelen. Gebeurt dat niet, dan ontstaan de komende jaren problemen, zeggen ze. 'Ongeveer de helft van alle schoolgebouwen is gebouwd tussen 1950 en 1980', zegt Mireille Uhlenbusch van HEVO. 'De technische levensduur zit er vaak al op. Maar gemeenten kunnen nooit voor al die scholen een nieuw gebouw neerzetten.'

In de huidige situatie ontstaat vaak een patstelling, aldus een woordvoerder van de PO Raad. Veel scholen hebben het budget niet voor een grote upgrade en vragen de gemeente om een bijdrage. Hoewel die daarvan zou profiteren - er hoeft dan immers geen nieuwbouw meer te komen - weigeren veel gemeenten mee te betalen. Ze zijn daartoe wettelijk ook niet verplicht. Gevolg is dat schoolbesturen weinig anders kunnen doen dan nieuwbouw aanvragen. 'En dan ligt de rekening alsnog op het bordje van de gemeente.'

Marco van Zandwijk beaamt dat er snel iets moet gebeuren, maar een wetswijziging is volgens hem niet nodig. 'Het is belangrijk dat de mindset verandert', zegt hij. 'Besturen en gemeenten moeten samen naar de lange termijn kijken. Ze moeten niet steeds een enkel gebouw bespreken, maar een integraal strategisch plan maken.

 

Lees hier het volledige bericht met de reactie van Marco van Zandwijk.

Bron: De Volkskrant | Amsterdam | Noord-Holland

Meer verdieping?
GertJan Nijpels, burgemeester van de gemeente Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport, schreef voor de VNG een reactie op het Volkskrant-artikel. Nijpels: "Tijd om als gemeenten, schoolbesturen en Rijk eens op te houden met praten over gedeelde verantwoordelijkheden als het om de kwaliteit van schoolgebouwen gaat en te redeneren vanuit een gezamenlijke opdracht". Op de website van de VNG vindt u zijn volledige reactie en het document 'De lat omhoog', waarin de toekomstvisie van de VNG voor onderwijshuisvesting staat beschreven.

Hoe geven gemeenten en onderwijs samen invulling aan renovatie?
Bekijk dan de brochure (Anders) renoveren. Deze brochure biedt een handvat voor het benaderen van renovatievraagstukken. Wie is er verantwoordelijk voor en hoe gaan gemeenten en schoolbesturen hier in de praktijk mee om? Een toelichting op de noodzakelijke samenwerking bij de ‘renovatie van scholen’ verscheen vorige maand in het artikel ‘Integrale aanpak verbouwopgave scholen hard nodig’

28/12/2015 / Extern nieuws, Ruimte-OK
Gerelateerd