Meesterklas Scholenbouw voor wethouders wegens succes herhaald 

Wegens succes wordt op 9 november opnieuw de Meesterklas Scholenbouw aangeboden. De Meesterklas Scholenbouw voor Wethouders die Ruimte-OK en Architectuur Lokaal dit voorjaar voor het eerst organiseerden, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Vooral de gekozen opzet met trainers en de kleine setting zorgden voor een hoge waardering onder de deelnemers.

“Het werkt erg verhelderd om te horen hoe collega-bestuurders met het scholenbouwvraagstuk omgaan, en ook om direct antwoord te krijgen op specifieke vragen.” Aldus wethouder Westerkamp uit Hollands Kroon.

De Meesterklas maakte duidelijk dat de Raad en het College niet altijd goed zicht hebben op de zaken die spelen binnen en rondom het onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen hebben baat bij meer inzicht in elkaars belang(en). Dit komt de planvorming ten goede. In de interactieve training komen onderstaande vragen uitgebreid aan bod:

  • Wat moet je als raad en college weten van het (werkveld van) het onderwijs?
  • Hoe start je een vruchtbare dialoog tussen stakeholders?
  • Hoe zorg je voor een gezamenlijk plan, zonder van je eigen uitgangspunten af te stappen?
  • Hoe stimuleer je schoolbesturen eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen?
  • Hoe zijn bestaande gebouwen beter te benutten?
  • Welke kansen zijn er door andere manieren van financieren?

Gemeenten die wensen deel te nemen kunnen zich vanaf nu aanmelden. Op verzoek kan de Meesterklas ook voor één gemeente (intern) worden georganiseerd. Gemeenten die dit willen, kunnen hiervoor contact opnemen met Ruimte-OK.

Meer informatie

05/09/2016 / Ruimte-OK
Gerelateerd