Ministerie vraagt naar asbestinventarisatie door scholen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gaat na de zomer alle gemeentebesturen benaderen om te horen welke scholen al een asbestinventarisatie hebben laten doen. Het belang van een asbestbeheersplan komt hierbij ook aan de orde. 

Het streven is dat alle scholen met gebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie laten uitvoeren en zo nodig een asbestbeheersplan opstellen. Uit onderzoek van GGD Amsterdam onder 398 scholen blijkt dat de meeste scholen een asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren. Het aantal asbestinventarisaties bij scholen is hoger dan nu in de Atlas Leefomgeving staat en bij het ministerie van IenM bekend was. Lees hier het volledige bericht.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Zuid-Holland

Handreiking Asbest
Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken is de Handreiking Asbest opgesteld. Deze handreiking zet de feiten en ervaringen op een rij rondom asbest in scholen en bevat informatie over actuele wet -en regelgeving, de toepassing hiervan en de te nemen acties om calamiteiten te voorkomen. Bekijk de thema-pagina Asbest voor meer informatie of stel een vraag aan onze helpdesk.

13/06/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd