Model Verordening onderwijshuisvesting aangepast

Bron: VNG | Den Haag | Zuid-Holland

Over onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kwamen meerdere vragen binnen. Hieruit bleken onduidelijkheden over de interpretatie van sommige bepalingen. Naar aanleiding hiervan vroeg de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor onderwijshuisvesting om advies.

Noodzakelijke wijzigingen
Op basis van het advies van de klankbordgroep is de modelverordening aangepast. Uitgangspunt was om alleen de nu noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Een meer ingrijpende herziening is voorzien in de loop van 2017 of 2018. Lees hier het volledige bericht.

01/02/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd