Nieuw licht op problematiek binnenmilieu scholen

child-1445876_960_720.jpgOp 1 op de 6 scholen hebben leerlingen en onderwijzers last van gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Grote boosdoener: de slechte luchtventilatie. In sommige klaslokalen lijkt het in de zomer wel een sauna. En in de winter is het veel te koud.

Dat er problemen zijn met het op orde krijgen van een goed binnenklimaat op scholen is anno 2018 geen nieuws meer. Radio 1 reporter Klaas Tek vroeg zich af waarom dit probleem toch nog steeds niet is opgelost. Voor een rapportage sprak Radio 1 met scholen in Leeuwarden, Culemborg, de gemeente Utrecht en de TU-Eindhoven. De TU-Eindhoven doet al langer onderzoek naar de daadwerkelijke prestaties van nieuwe schoolgebouwen. In de praktijk blijken deze vaak niet te voldoen aan de gemaakte afspraken ‘op papier’. Blind vertrouwen in adviseurs en regelgeving leiden volgens hoogleraar Wim Zeiler niet vanzelfsprekend tot goede en gezonde schoolgebouwen.

Voor Ruimte-OK onderstrepen de bevindingen van Wim Zeiler het belang van goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap. Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in het proces maken de huisvestingsopgave van een onderwijsgebouw eigenlijk te complex. Het ‘niet weten’ maakt de problematiek bijna niet te beheersen voor een onderwijsorganisatie die maar een enkele keer een rol als bouwheer (opdrachtgever) vervult.

Voor het maken van de rapportage is op een onderwijslocatie in Culemborg gesproken met Ruimte-OK. De praktijk leert namelijk nog steeds dat scholen niet goed uit de voeten kunnen met het knellende vraagstuk rondom binnenmilieu. Bij het aangaan van bouwopdrachten wordt er te gemakkelijk vanuit gegaan dat de te contracteren partijen zorg dragen voor een optimaal leer- en werkklimaat.

Dat de aanpak van het binnenmilieu nog steeds aandacht behoeft bleek ook uit de vijfjaarlijkse monitor die OCW vorig jaar liet uitvoeren. Uit die monitor bleek dat het merendeel van de ventilatiesystemen in bestaande scholen sterk verouderd is, een kwart van de CV-ketels aan vervanging toe zou zijn en dat één op de vijf geïnspecteerde scholen nog niet geïsoleerd is! Volgens Ruimte-OK staan de problemen van het binnenmilieu niet op zichzelf en moet het in een bredere context worden opgelost. Denk ook aan de opgave die er ligt op gebied van verduurzaming (aanstaande klimaatakkoord) het sociale domein (voorzieningen rondom kindcentra en jeugdhulp) als ook onderwijskundig.

Om de problematiek op te kunnen lossen geeft Marco van Zandwijk in gesprek met Radio 1 aan dat een inzet van alle partijen nodig is. Wij moeten er voor waken dat wij steeds opnieuw leergeld blijven betalen en elkaar alleen kunnen vinden in een roep om meer geld. Het gebouw wordt nog te vaak opgevat als kostenpost, terwijl het zinvoller is om te gaan redeneren vanuit de levensduurbenadering en maatschappelijke opbrengsten. Dit vraagt een omkering in het denken van alle partijen die bij de (ver)bouw van scholen betrokken zijn. Iedere partij moet bereid zijn iets anders te gaan doen. Anders is de kans groot dat wij blijven werken aan suboptimale oplossingen van deelproblemen.

Luister hier de gehele rapportage terug.

Lees ook: Onderzoek naar huidige kwaliteit onderwijshuisvesting voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wilt u zich als onderwijsorganisatie laten bijscholen op het gebied van opdrachtgeverschap? Volg dan op 10 april onze Verdiepingscursus Bouwheerschap

 

26/03/2018 / Ruimte-OK
Gerelateerd