Nieuwbouw en Renovatie- kostenconfigurator 2018 online!

HEVO | 's Hertogenbosch | Noord-Brabant

De kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) zijn geactualiseerd voor 2018.

Met de update van de Nieuwbouwkosten configuratoren Primair Onderwijs 2018 en Voortgezet Onderwijs 2018 is snel inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw. Met slechts enkele ‘drukken op de knop’ is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

Daarnaast moet vanaf 2021 alle nieuwbouw van gebouwen op grond van de Europese regelgeving bijna energie neutraal (BENG) worden gerealiseerd. In het instrument is deze BENG-optie apart te selecteren en toe te voegen aan de benodigde investeringskosten per m2 bruto vloeroppervlak. In de tool zijn ook aanvullende wensen (boven Bouwbesluit-eisen) naast de eisen uit het Kwaliteitskader Huisvesting PO en het Kwaliteitskader Huisvesting VO financieel door te rekenen.

Om gemeenten en scholen sneller inzicht te geven in de benodigde investeringen bij renovatieprojecten (lees: vernieuwbouw of levensduurverlenging), ontwikkelde  HEVO de ‘Kostenconfigurator voor Renovatie en Upgrading’. Deze tool biedt partijen een afwegingskader om in een vroeg stadium te kiezen voor renovatie of nieuwbouw. Hiermee is op basis van diverse te selecteren gebouwingrepen inzichtelijk te krijgen wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn. De uitkomsten zijn vervolgens eenvoudig te spiegelen aan nieuwbouwprijzen. Met deze tool is voor alle partijen eenvoudig inzichtelijk te maken of renovatie een passend voor nieuwbouw kan zijn.

Schoolbesturen en gemeenten kunnen de configuratoren 2018 kosteloos opvragen bij HEVO.

Voor vragen en-of contact kunt u contact opnemen met Martijn van Gemert (Hevo)

08/12/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd