Nieuwbouw en Renovatie- kostenconfiguratoren 2020 online!

HEVO | 's Hertogenbosch | Noord-Brabant

De kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) zijn geactualiseerd voor 2020. De kostenconfiguratoren van adviesbureau Hevo zijn bedoeld om een indicatie van stichtingskosten weer te geven. De genoemde kosten zijn de totale investeringskosten inclusief BTW met prijspeil 1 januari 2020. De financiële gevolgen van BENG zijn niet opgenomen, aangezien deze pas per 1 januari 2021.

Met de jaarlijkse update van de configuratoren is met slechts enkele ‘drukken op de knop’ inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw kost. Met de doorrekening van de vaste basiskosten kan een sober en doelmatig gebouw gerealiseerd worden welke voldoet aan de huidige regelgeving. Minimale vereisten in het Bouwbesluit zeggen echter niet direct iets over zaken als flexibiliteit, transparantie, uitstraling, duurzaamheid, koeling, akoestiek, en exploitatiegericht bouwen. In de configuratoren kunnen deze extra kosten ook inzichtelijk worden gemaakt. Specifieke aandacht is er voor de extra indicatieve kosten van een Bijna Energie Neutrale School (BENG), Energie Neutrale (ENG) school, Frisse School en of Aardgasvrije school. 

Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfiguratoren 2020 kosteloos opvragen bij adviesbureau HEVO

23/01/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd