Nieuwe dashboards Sport en Cultuur en Onderwijs

VNG | Den Haag

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert op 30 januari 2020 het nieuwe dashboard Sport en Cultuur. Dit dashboard geeft inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners, het aantal musea en het aantal monumenten in een gemeente. Hier vindt u ook de gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Daarnaast geeft het dashboard cijfers over de zogenoemde Brede Regeling Combinatiefuncties, die onder meer zorgt voor de beschikbaarheid van sport- en cultuurcoaches in gemeenten. De data op dit dashboard is afkomstig van onder meer NOC*NSF, het RIVM en het Mulier Instituut.

Vernieuwd dashboard Onderwijs
Tegelijkertijd verschijnt ook het vernieuwde dashboard Onderwijs. Op basis van de wensen van gemeenten en in samenspraak met het Ministerie van OCW zijn de gemeentelijke cijfers over onderwijs uitgebreid met gegevens over:

  • Een prognose van het aantal leerlingen tot en met 2038;
  • Het risico op een onderwijsachterstand van peuters en basisschoolleerlingen;
  • Voortijdige schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en MBO;
  • Zogenoemde NEET-jongeren (‘Not in Education, Employment or Training’);
  • Aansluiting op de arbeidsmarkt.

De nieuwe data in dit dashboard is onder meer afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Doorstroomatlas.nl en Ingrado.

Lees hier het volledige bericht! 

Bovenstaande datasets zullen worden meegenomen in het ondersteuningsaanbod en de startbijeenkomsten die Ruimte-OK organiseert voor gemeenten en schoolbesturen die werk willen maken van verduurzaming schoolgebouwen. Meer informatie www.scholenopkoersnaar2030.nl

05/02/2020 / Ruimte-OK, Blog
Gerelateerd