Nieuwe directeur voor Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK

De raad van toezicht van het Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK stelt per 1/3/2017 een nieuwe directeur-bestuurder aan in de persoon van Martin van Osch. De heer van Osch is sinds 2003 in diverse functies werkzaam bij het Waarborgfonds. De afgelopen periode vervulde hij (samen met collega Judith de Jonge Baas) ad interim de rol van directeur-bestuurder. Een van de speerpunten van de nieuwe directeur zal zijn het succesvol doorvoeren van de transitie van zowel Waarborgfonds als Ruimte-OK.

Martin van Osch: “Nu de kinderopvangsector enigszins van de crisis is bekomen, wordt het tijd voor de ondernemers om opnieuw te investeren in de toekomst. Thema’s als duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en samenwerken met andere jeugdvoorzieningen zouden daarbij voorop moeten staan."

"Om deze uitdagingen te kunnen ondersteunen moet ook het Waarborgfonds Kinderopvang vernieuwen”. Bij Kenniscentrum Ruimte-OK zal de aandacht onverminderd gericht zijn op het ondersteunen van scholen en gemeenten bij vragen rondom huisvesting en financiering. Zolang het kenniscentrum echter geen basisbekostiging heeft, blijft het lastig dit structureel te organiseren. Van Osch: “In 2017 zal duidelijk moeten worden of en op welke wijze structurele financiering van Kenniscentrum Ruimte-OK kan worden gerealiseerd.”

Martin van Osch zal de eerste maanden van 2017 met allerlei betrokkenen spreken over de ontwikkelingen in onderwijs en kinderopvang, en over de daarbij gewenste ondersteuning door het Waarborgfonds en Ruimte-OK. Deze inbreng zal worden benut bij de transitie van beide stichtingen.

14/02/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd