Nieuwe energieprestatie-eisen nieuwbouw per 2021 van kracht

De invoering van de energieprestatie-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, de BENG eisen, wordt met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2021. De reden van dit uitstel is dat de berekeningssoftware nog niet volledig klaar is. Omdat deze software ook nodig is voor het berekenen van het energielabel wordt de aanpassing van de berekeningsmethodiek van het energielabel ook uitgesteld tot dezelfde datum. 

Voor schoolgebouwen houdt dit in dat tot en met 31 december 2020 nog met de bestaande energieprestatie-eisen (EPG) gebouwd kan worden. In de praktijk blijkt echter dat er nu al steeds meer onderwijsgebouwen worden gebouwd die aan de BENG norm voldoen of zelfs al Energie Neutraal (ENG) zijn. Deze scholen voldoen daardoor nu al aan de nieuwe wet- en regelgeving. Energie Neutrale Gebouwen (ENG) liggen zelfs grotendeels al op klimaatakkoord koers voor 2030 en 2050. 
Schoolbesturen die nu voor de keuze staan welke energieprestatie-eis ze gaan toepassen voor hun nieuwe school kunnen een keuze maken tussen de huidige EPG-eis, de toekomstige BENG-norm of een ENG-(energieneutraal) gebouw. Schoolbesturen kunnen voor de verschillende prestatie-eisen laten berekenen in hoeverre ze hiermee voldoen aan hun duurzaamheidsambitieniveau. Daarbij kan een Total Cost of Ownership (TCO) berekening inzichtelijk maken hoe de investeringskosten zich verhouden tot de exploitatiekosten over de lange termijn. Op basis van die cijfers kan nog voordat de nieuwe norm ingaat al een gedegen keuze gemaakt worden. 

De energielabelmethodiek blijft straks gehandhaafd maar wordt aangepast aan de nieuwe berekeningsmethodiek. Zodoende blijft het energielabel een eenvoudige methode om snel inzichtelijk te krijgen wat de energieprestatie van een gebouw is. 
Naast de invoering van de BENG norm en de aanpassing van de energielabelmethodiek wordt ook verwacht dat straks de norm voor Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) voor onderwijs en zorg gaat gelden. Deze geldt nu al voor kantoren en woningen. Hiermee zorgt een gebouweigenaar ervoor dat zijn gebouw niet alleen op energiegebied duurzaam is maar dat ook de gebruikte bouwmaterialen duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Scholen kunnen er nu al voor kiezen in het ontwerp rekening te houden met deze prestatie-eis. Er bestaat ook software die de verschillende ambitieniveaus zoals energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde vertaalt in meetbare indicatoren en zodoende schoolbesturen helpt de juiste keuzes te maken.   

Nieuwsgierig naar wat kenniscentrum Ruimte-OK voor u kan betekenen kijk op Scholen besparen energie  Of neem voor meer informatie contact met ons op.

Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid 

Scholen besparen energie

 

10/01/2020 / Extern nieuws, Ruimte-OK
Gerelateerd