Nieuwe Erkende Maatregelen voor energiebesparing online!

Op 5 mrt jl. is de nieuwe lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst geeft ook voor het onderwijs aan welke energiebesparende maatregelen genomen moeten worden om aan de energiebesparingsverplichting te voldoen.

Bekijk de officiële lijst      

Binnenkort vindt u de versie specifiek voor onderwijs online! Bekijk ook eens het stappenplan op RVO.nl - http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

De energiebesparingsverplichting komt uit de activiteitenregeling (milieuwet) en geldt sinds 1993 indien op een locatie vanaf 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektra wordt verbruikt. Vanuit deze wet moeten alle energiebesparende maatregelen genomen worden die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met deze lijst kan een school of kinderopvangorganisatie snel checken of ze hieraan voldoen.

In de lijst staan de hoofdactiviteiten genoemd met daarbij de uitgangssituatie en de mogelijke energiebesparende technieken om energie te besparen. Stel een organisatie heeft conventionele Tl-armaturen dan staan LED-buizen genoemd als energiebesparende techniek. De wetgever gaat er dan vanuit dat u deze maatregel binnen 5 jaar terug kan verdienen. Ook staat in de lijst aangegeven of de maatregel op een natuurlijk of zelfstandig moment toegepast moet worden.

Nieuw in deze wetgeving is de informatieplicht die vanaf 1 juli 2019 geldt. Vanaf die datum moeten midden- en grootverbruikers bij het RVO gemeld hebben dat de verplichte maatregelen ook genomen of ingepland zijn. Meer weten over de Informatieplicht? Lees het hier!

Ook scholen en kinderopvangorganisaties die minder energie verbruiken dan de drempel kunnen deze lijst gebruiken omdat het snel inzicht geeft voor effectieve en betaalbare energiebesparingsmaatregelen.


Direct aan de slag | Ondersteuning
Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt scholen actief bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen, om zo te zorgen voor een lagere energierekening! Binnen het programma krijgt u inzicht in uw huidige energieverbruik en hoe u energie kunt besparen door bijvoorbeeld energiemonitoring, het energiezuinig inregelen van de verwarming, het isoleren van CV-leidingen of te besparen op verlichting en ventilatie. In een paar stappen heeft u een persoonlijk energiebespaarplan waarmee u daadwerkelijk aan de slag kunt! Heeft u ondersteuning nodig? Kijk voor meer informatie op www.scholenbesparenenergie.nl

Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, het ministerie van EZK, PO-Raad, VO-raad, Bouwstenen voor Sociaal, RVO en Ruimte-OK. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen. Het programma valt binnen de afspraken uit het Energieakkoord.

06/03/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd