Onderwijsbegroting 2016: leerling en student centraal

Leerlingen en studenten verdienen het om optimaal te worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Om dit te bereiken moet het onderwijs uitdagender, flexibeler en persoonlijker. Scholen en docenten zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs, daarom is verdere ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders van groot belang.

In 2016 komt de grootste tranche uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) beschikbaar, €292 miljoen. Dit wordt verdeeld over alle onderwijssectoren. Het primair onderwijs krijgt een investering van €93 miljoen, voortgezet onderwijs €53 miljoen en het beroepsonderwijs en volwasseneducatie €119 miljoen. Lees hier het volledige bericht.

Bron: Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Juiste omgeving essentieel voor prettig leren en werken
Uw onderwijsvisie heeft gevolgen voor de wijze waarop u het gebouw gebruikt. In hoeverre kan uw gebouw hier flexibel op inspelen? Handige tips vindt u ook op de pagina's Leren en Werken

15/09/2015 / Extern nieuws
Gerelateerd