Onderwijshuisvesting – De problemen & oplossingen

Deze week verscheen in het Financieel Dagblad een artikel over de oude schoolgebouwen in Eindhoven die aan vervanging toe zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, maar komt geld tekort.

De problemen in Eindhoven staan niet op zichzelf, aldus Marco van Zandwijk. 'Veel gemeenten en scholen worstelen ermee. Scholen vragen ad hoc om meer geld voor vervanging, maar de gemeente gaat daar niet zomaar mee akkoord. Aan beide kanten is er een gebrek aan geld en expertise om structurele oplossingen te bedenken.'

Om uit de neerwaartse spiraal te komen, is het volgens Van Zandwijk zaak om harde afspraken te maken voor de komende vijftien tot twintig jaar, bij voorkeur met het Rijk en de provincie. In de plannen moet dan onder meer staan wat een goed schoolgebouw is, welke kosten eraan komen, hoe scholen in 2040 energieneutraal worden en wie wat betaalt. Zo ontstaat er voor alle partijen duidelijkheid.

Goede voorbeelden
Er gaan inmiddels genoeg verhalen rond over de problemen, maar het is ook belangrijk te laten zien dat er al genoeg goede voorbeelden zijn. Zo lieten onder andere de gemeenten IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug, Steenwijkerland, Hardenberg en Waddinxveen al een Eigentijds Integraal Huisvestingsplan opstellen. Hierin staan vaak niet alleen normvergoeding en vierkante meters centraal, maar het kwaliteitsniveau van die vierkante meters en wijze waarop ook bestaande schoolgebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau worden gebracht. De focus in deze IHP’s ligt steeds vaker op het werken aan een toekomstbestendig onderwijslandschap. 

Bekijk het IHP van Waddinxveen            Bekijk het IHP van IJsselstein

'Uiteindelijk zijn investeringen in schoolgebouwen ook een politieke keuze', zegt Marco van Zandwijk. Als voorbeeld noemt hij Leiden, waar de gemeenteraad begin oktober heeft ingestemd met een goed uitgewerkt investeringsplan van €75 miljoen tot 2030. 'Zonder een goed huisvestingsplan voor de lange termijn blijft het doormodderen.'

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

16/10/2018 / Ruimte-OK
Gerelateerd