Onderwijshuisvesting: stelsel leidt niet vanzelf tot goede schoolgebouwen

Rapport Algemene Rekenkamer over Schoolgebouwen.

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Er komen grote uitdagingen op hen af, zoals het sterk dalend aantal leerlingen en de invoering van passend onderwijs, die ook gevolgen hebben voor de schoolgebouwen. Dat stelt hoge eisen aan de lokale samenwerking. Het stelsel bevat echter geen prikkels om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn.

Dit staat in het rapport “Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt”, dat de Algemene Rekenkamer op 4 februari publiceert. Lees hier het volledige bericht met de reactie van de staatssecretaris. Download het complete rapport hier.

Bron: Algemene Rekenkamer | Den Haag | Zuid-Holland

Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt:

Hoe gaat u om met de gezamenlijke verantwoordelijkheid?
Het vormgeven van de onderwijshuisvesting nu en in de toekomst is geen makkelijke opgave. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, de groter wordende groep belanghebbenden en de veranderingen in vraag en gebruik maken het complex. Schoolbesturen en Gemeente IJsselstein gaven samen vorm aan onderwijshuisvesting door middel van een digitaal IHP. Bekijk hier dit inspirerende praktijkvoorbeeld.

04/02/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd