Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

Onderwijsraad | Den Haag | Zuid-Holland

Actualiseer de rol van de gemeenten in het onderwijs om te komen tot een betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. De raad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en gemeenten tegen het licht te houden.

Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben door decentralisaties in de jeugdhulp en op het gebied van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen in het beleid over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten hebben gemeenten een actievere relatie met de lokale samenleving. Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn steeds vaker van elkaar afhankelijk om beleid succesvol te kunnen uitvoeren. En onderwijsinstellingen hebben te maken met een regionaal complex aan instanties. De huidige bestuurlijke inrichting sluit hier niet bij aan en dat bemoeilijkt de samenwerking. Door verschillen tussen gemeenten en onderwijsinstellingen in grootte en bestuurskracht ontstaan bestuurlijke drukte en onduidelijkheden. Deze ontwikkelingen leiden tot spanningen, waardoor kinderen en jongeren niet altijd het onderwijs en de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad:

“Als we onze kinderen en jongeren regionaal het best mogelijke onderwijs en goede begeleiding en zorg willen bieden, dan moet er in het woud van bestuurlijke drukte behoorlijk worden gekapt. Rolvastheid van het Rijk, gemeente en onderwijsinstellingen is daarbij een eerste vereiste.”

In dit rapport van de Onderwijsraad is veel aandacht voor onderwijshuisvesting en de gezamenlijke opdracht die gemeenten en schoolbesturen hierin hebben. Lees het volledige rapport hier. 

15/09/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd