Onderzoek naar duurzaamheidsambities in IHP’s in Nederland

Pentarho | Apeldoorn | Gelderland

Steeds meer gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van hun vastgoed. Reden voor PentaRho om, in afstemming met Ruimte-OK, een onderzoek te starten. Hoe krijgen duurzaamheidsambities eigenlijk een plek in IHP’s? Welke keuzes maken gemeenten? En in hoeverre zijn de ambities financieel gewaarborgd?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is afgerond. Er zijn 100 IHP’s van grote en kleine gemeenten bestudeerd en beoordeeld op duurzaamheidsaspecten. Deze week is gestart met fase 2 van dit onderzoek. Dit betreft een verdiepingsslag door middel van een online enquête onder gemeenten. Heeft uw gemeente de duurzaamheidsambities in het IHP gewaarborgd? Of bent u er volop mee bezig? Vul dan de enquête in!

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in IHP’s. De uitkomst van het onderzoek moet gemeenten en onderwijsinstellingen met goede voorbeelden inspireren tot nog betere resultaten. De eerste bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd in een interactieve workshop op de Ruimte-OK kennisdag op 16 april a.s.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

 

28/03/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd