Onderzoek naar krimp leerlingaantallen in Voortgezet Onderwijs

VO-raad | Utrecht | Utrecht

Krimp in het voortgezet onderwijs heeft een brede maatschappelijke impact en vraagt om snel en adequaat ingrijpen. Dat stelt de commissie Dijkgraaf die in opdracht van minister Slob de impact van de leerlingdaling in kaart heeft gebracht.

In grote delen van Nederland is sprake van sterke krimp. Het hele voortgezet onderwijs zal gemiddeld met 12% dalen, maar in sommige gebieden is dit meer dan 30%. Omdat de financiering van het voortgezet onderwijs afhankelijk is van het aantal leerlingen, kan leerlingendaling negatieve gevolgen hebben voor de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van het onderwijs en de betaalbaarheid. Dit kan ook leiden tot onacceptabele reistijden voor leerlingen. Lees hier het volledige bericht.

Krachtig Krimpen - Is het Voorgezet Onderwijs klaar voor krimp?
Krimp en de impact daarvan op de huisvesting is actueel binnen het VO. Hoe kan je als gemeente en schoolbestuur anticiperen op krimp? Hoe houd je kwalitatief onderwijs bereikbaar? In de Achterhoek zijn partijen 10 jaar geleden al gaan voorbereiden op de krimp. Daardoor is er nu een breed toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio. De bestuurder van Achterhoek VO deelt zijn ervaringen tijdens de Kennisdag op 16 april. Ontmoeten wij u daar?

logo paars.png

11/03/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd