Opbrengsten programma Green Deal Scholen 

opbrengsten gds.pngIn een slim gebouw, leer je beter. Daarom heeft Green Deal Scholen het gemeenten en schoolbesturen gemakkelijk gemaakt om betaalbare, groene verbeteringen door te voeren. Er is kennis gebundeld, er zijn hulpmiddelen aangereikt en partijen zijn samengebracht om van elkaar te leren. In deze grafische weergave leest u wat de Green Deal Scholen de afgelopen twee jaar heeft bereikt. 

Bekijk hier de opbrengsten programma Green Deal Scholen 

Informatiebladen
Vandaag verscheen het zesde en laatste informatieblad 'Rekenen aan verduurzaming' online op de website van de Green Deal Scholen. Deze informatiebladen zijn beknopte samenvattingen van de informatie op de website. Ze zijn gemakkelijk te downloaden en op te slaan voor later gebruik. Bekijk de informatiebladen hier. 

Hoe verder?
De partners binnen de Green Deal Scholen werken aan een mogelijk vervolg op de afgeronde activiteiten. Dit om schoolbesturen en gemeenten blijvend te ondersteunen met onafhankelijke kennis en informatie over aanpakken die zich bewezen hebben in de praktijk. Zo helpen wij de doelgroep op weg om aan de verduurzamingsopgave van de onderwijshuisvesting blijvende invulling te geven. Activiteiten uit het lopende programma eindigden per 31 maart 2018. Totdat duidelijk is hoe de verduurzamingsopgave van scholen een vervolg krijgt, houdt Ruimte-OK vanuit haar kennisfunctie de website www.greendealscholen.nl en helpdesk operationeel. De opgedane informatie en hulpmiddelen blijven daarmee voor partijen vooralsnog gebundeld op één platform.

 

04/05/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd