Oproep gemeenten: Enquête Onderwijshuisvesting over duurzame schoolgebouwen

De gemeentelijke abonnees van Ruimte-OK ontvangen vandaag een oproep mee te doen aan een Enquête over Onderwijshuisvesting en de opgave om schoolgebouwen te verduurzamen. Ruimte-OK ziet in de energietransitie kansen om de huisvestingsopgave van onderwijsgebouwen aan te pakken en vindt het dan ook belangrijk dat gemeenten deze enquête invullen. 

De enquête wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Onze oproep is nadrukkelijk gericht op de gemeenten. Schoolbesturen ontvangen rechtstreeks het verzoek de enquête in te vullen.

Programma’s:
De afgelopen jaren zijn er verschillende programma’s vanuit de overheid geweest om verduurzaming van de onderwijshuisvesting te stimuleren. Hierbij is samengewerkt met het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, huisvestingsdeskundigen en overige instanties om het scholen gemakkelijker te maken betaalbare, duurzame verbeteringen door te voeren. Alle activiteiten rondom verduurzaming maken onderdeel uit van het Rijksbrede Energieakkoord voor duurzame groei.

Oproep:
De genoemde ministeries willen nu tussentijds het effect van hun activiteiten meten. En wat dit betekent voor de daadwerkelijke verduurzaming van onderwijsgebouwen. Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy heeft een online vragenlijst opgesteld. Graag willen wij u - als gemeente – vragen deze enquête in te vullen.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten. De gegevens worden tussentijds opgeslagen, dus u kunt de vragen op verschillende momenten beantwoorden.

Lees hier het volledige artikel 

Ga direct naar de enquête 

 

27/09/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd