Overheid en onderwijs fungeert als aanjager circulaire economie

0cf0c433-0da2-4d21-bc10-46b575131f0f.png

ABN AMRO | Nederland
 

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de overheid haar rol als aanjager van de nieuwe economie benutten door belemmeringen weg te nemen en circulaire innovaties te bevorderen. Ook het onderwijs kan het draagvlak hiervoor vergroten door kennis over circulariteit te delen, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Overheid en Onderwijs: kennis om te delen’.

Het onderwijs heeft een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen. 

Circulaire oplossingen voor maatschappelijk vastgoed 
ABN AMRO verwacht dat verdienmodellen gericht op maatschappelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen, het meest kansrijk zijn. “Maatschappelijk vastgoed leent zich uitstekend voor circulaire oplossingen. Zo kunnen op de verwachte einddatum van het gebruik voorzieningen worden gedemonteerd of op een andere locatie worden geplaatst. Ook kan de gebouw- en energievoorziening van de gebouwenvoorraad door renovatie of levensduurverlenging sterk worden verbeterd.” Aldus Eric Zwaart, Sector Banker Overheid en Onderwijs van ABN AMRO. 

24/08/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd